Logga för Applied Developmental Science (ADS)
Applied Developmental Science (ADS)

Forte – Forskningsrådet för Arbetsliv, Hälsa och Välfärd – har fattat beslut om bidrag för projektet ”Främjande av social och emotionell kompetens tidigt i livet och dess presumtiva vikt i förebyggandet av senare psykisk ohälsa”. 

Psykologiska institutionen bad Laura Ferrer-Wreder och Lilianne Eninger, projektansvariga för ADS, berätta kort vad forskningsprojektet handlar om.
 

Vad ska ni undersöka?
Studien undersöker social och känslomässig utveckling, psykisk hälsa, och skolprestationer hos en grupp barn i Sverige som vid 4–5 års ålder deltog i en randomiserad kontrollerad studie av ett lärarlett, universellt preventionsprogram som har till syfte att stärka sociala och känslomässiga kompetenser (SKK), förskoleversionen av Promoting Alternative THinking Strategies (PATHS). Den aktuella studien använder flera olika metoder och såväl individ- som kontextvariabler. Det planeras en ny datainsamling för PATHS-gruppen vid 12–13 års ålder med ett matchat urval av jämnåriga ur normalpopulationen. 

Vad är det övergripande syftet med forskningsprojektet?
Syftet är att identifiera vägar genom vilka barns SKK, psykiska hälsa och sociostrukturella förutsättningar samverkar och kan påverka utvecklingen av psykisk ohälsa. Vidare undersöks ekonomiska vinster kopplade till förändring i SKK över tid. Denna studie bidrar till ett fokus på hållbart mervärde av interventioner, snarare än på enbart kortsiktiga effekter, inom ett bredare spektrum av aspekter kopplade till utveckling och förebyggande av psykisk ohälsa.
 

Läs mer om forskning inom Applied Developmental Science (ADS)
Läs mer om Laura Ferrer-Wreder
Läs mer om Lilianne Eninger