Emma Hagqvist
Emma Hagqvist

Emma Hagqvist, Stressforskningsinstitutet, har beviljats anslag från Forte för forskningsprojektet ”Läkare och människa – prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder.”

Psykologiska institutionen bad Emma Hagqvist, projektansvarig, att kort berätta vad projektet handlar om.

Vad är det övergripande syftet med projektet? 
Syftet med föreliggande projekt är att studera prevalensen av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt att studera dess orsaker och samhälleliga följder.

Vad ska undersökas i projektet?
Vi har tre olika arbetspaket. I det första kommer vi kvantitativt undersöka prevalensen av psykisk ohälsa samt relationen mellan psykisk ohälsa och arbetsförhållanden, diskriminering och trakasserier, samvetsstress och obalans mellan arbetsliv och privatliv. I det andra paketet kommer vi att intervjua 20-30 läkare om deras upplevelser och erfarenheter av sin arbetsmiljö och arbetssituation. I det sista paketet kommer vi att göra en samhällsekonomisk beräkning på läkares ohälsa.

Läs mer om Emma Haqvist

Fotnot: Stressforskningsinstitutet och Psykologiska institutionen kommer formellt att integreras vid årsskiftet 2019/2020.