Professor Göran Kecklund
Professor Göran Kecklund

Att skiftarbete med nattarbete kan ha negativa effekter på hälsan är känt, men kunskap saknas om hur skiftarbetaren själv ser på sina arbetstider. Ett tidigare projekt visade att kort framförhållning och kort dygnsvila upplevdes som mer problematiskt än nattskift. Analyser av hur olika arbetsscheman upplevs och påverkar trötthet, familjeliv och hälsa samt betydelsen av inflytande över arbetstider kan tydliggöra vilka inslag i ett skiftschema som gör det mer eller mindre attraktivt.

Vad gör ett skiftarbetsschema mer eller mindre attraktivt?

Göran Kecklund, vid Stockholm universitet, tilldelas 2 639 000 kronor för att genom nya analyser av tidigare insamlad data undersöka vilka typer av scheman skiftarbetare upplever som bäst respektive värst och vilka som är förenade med trötthet, sömnproblem, familjetidsproblem, olycksrisk och ohälsa. I projektet ingår att undersöka om stress eller hög fysisk arbetsbelastning gör att scheman upplevs mer negativa och om inflytande över schemat motverkar negativa effekter. Jämförelser kommer att göras mellan arbetare och tjänstemän, kvinnor och män samt yngre och äldre.

Projektet pågår till och med december 2021 och förväntas ge ny kunskap om vad som gör ett skiftarbetsschema mer eller mindre attraktivt. Kunskapen väntas komma till användning när arbetsgivare och fackliga representanter skapar scheman och kan ge skiftarbetare en tydligare bild av vad i olika scheman som är bra respektive mindre bra.


AFA Försäkring beviljade anslag på närmare 30 miljoner kronor i 2019 års fjärde anslagsomgång, fördelat på tretton olika projekt.

Läs mer om Göran Kecklund.