Charlotte Alm
Charlotte Alm

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Humaniora och samhällsvetenskap 2019. Charlotte Alm och Torun Lindholm, Psykologiska institutionen, är några av dessa som beviljats anslag från Vetenskapsrådet för projektet ”Etnisk diskriminering i rättsliga sammanhang: Betydelsen av förhörspersoners modersmål för tillförlitlighet och mottaglighet för påverkan vid förhör”.

Psykologiska institutionen bad Charlotte Alm, projektansvarig, att kort berätta vad projektet handlar om.

Övergripande syftet med projektet?
Det övergripande syftet med projektet är att undersöka om det för vittnesmål i rättsliga förhör har betydelse vilket språk som ögonvittnen vittnar på (modersmål eller annat språk).

Vad ska undersökas i projektet?
I fem experiment kommer vi att undersöka hur relationen ser ut mellan det språk som ögonvittnen vittnar på och deras mottaglighet för ledande frågor, hur trovärdigheten bedöms samt vilka frågor vittnena får i ett förhör. Vi kommer också att undersöka hur dessa relationer påverkas av att förhöret genomförs med tolk. Resultaten från detta projekt förväntas kunna förbättra kvaliteten på rättsliga förhör med personer som har ett annat modersmål än svenska vilket också motverkar etnisk diskriminering i dessa sammanhang.
 

Läs mer om Charlotte Alm.

Läs mer om Torun Lindholm.