Professor Stefan Wiens
Professor Stefan Wiens

Stefan Wiens har beviljats anslag från MMW för forskningsprojektet ”Neural Mechanism of Auditory Awareness”. Psykologiska institutionen bad Stefan Wiens, professor och projektansvarig, berätta kort vad forskningsprojektet handlar om.

Vad är det övergripande syftet med projektet?
Det övergripande syftet med projektet är att undersöka de mekanismer i hjärnan som möjliggör ljudupplevelser. Specifikt undrar vi vilka hjärnområden som möjliggör ljudupplevelser och hur deras aktivitet över tid skapar ljudupplevelser.

Vad ska undersökas i projektet?
Projektet är en vidareutveckling av den forskning som påbörjades inom ramen av Rasmus Eklunds avhandling (Electrophysiological correlates of consciousness). I avhandlingen undersöktes neurala korrelat till enkla ljud- och bildupplevelser i tre studier. Deltagare presenterades med svaga stimuli (bilder eller toner) och fick efter varje försök kategorisera sin upplevelse (medveten eller ej). Hjärnavbildning i form av elektroencefalografi visade tidig aktivitet vid cirka 200 ms när deltagare sa att de hade en ljudupplevelse. Vi kallar denna aktivitet “auditory awareness negativity” och kunde därmed visa att neurala korrelat till ljudupplevelser liknar de för bildupplevelser. Nu ska vi undersöka om dessa korrelat spelar en kausal roll i skapandet av upplevelser genom att identifiera vilka områden som genererar dessa signaler och därefter manipulera dem. Om manipulationen av de neurala processer stör upplevelsen så stödjer det slutsaten att de spelar en kausal roll i medvetandet.
 

Läs mer om Stefan Wiens

Läs mer om laboratoriet för kognitiv neurovetenskap