Nu finns Annual Report 2019 att söka i i DiVA.

Annual Report 2019 innehåller när detta skrivs den 22 januari 2020 totalt 284 publikationer jämfört med 262 st för 2018.

Enligt DiVAs filterfunktion (under ”Avgränsa sökresultat” till vänster om träfflistan) är 188 av dessa 284 vetenskapliga artiklar, 18 böcker eller bokkapitel, 1 rapport, 71 konferensbidrag och 6 doktorsavhandlingar.

Språkmässigt är 269 av bidragen på engelska, bara 8 på svenska, 5 på italienska(!) och 2 på tyska.

Not: Stressforskningsinstitutet (SFI) ligger från och med 2020 som en underavdelning inom Psykologiska institutionen i DiVA. Sökningar som görs på organisationen Psykologiska institutionen kommer därför att inkludera publikationer från SFI - om kryssrutan "Inkludera även tidigare namn" är ikryssad! Bocka alltså ur den om du bara önskar institutionens publikationer från äldre årgångar.

Trevlig läsning!

Spikade avhandlingar