I maj meddelade Psykologiska institutionen på vår webbplats att kurserna i rättspsykologi skulle genomgå en särskild granskningsprocess. Detta mot bakgrund av den offentliga debatten kring professor Sven Å Christiansons roll i det så kallade Kevinfallet. Syftet med granskningen var att säkra pedagogisk kvalitet och vetenskaplig förankring i kursernas innehåll. Psykologiska institutionens ambition med granskningen är att ge legitimitet till kursen och dess inblandade parter (kursansvarig och undervisande personal) inför både tidigare och kommande studenter samt det omgivande samhället. Psykologiska institutionens prefekt samt studierektor för utbildning på grundnivå ansvarar för granskningen.

Kurserna i rättspsykologi granskas kontinuerligt på samma sätt som övriga kurser på grundutbildningen. Granskningen visar att institutionens kurser i rättspsykologi håller god kvalitet och är förankrade i vetenskaplig forskning. Granskningen visar vidare att institutionens kurser i rättspsykologi är fortsatt uppskattade bland studenter och att de, givet det höga söktrycket, är populära sökalternativ i institutionens utbud av grundkurser.