Motivering

Anders Sand
Anders Sand

För att han med olika metodologiska infallsvinklar och skarp kritisk reflektion penetrerar det välkända, men olösta, problemet om subliminal varseblivning. På god vetenskaplig prosa får läsaren del av såväl tidigare forskning som snillrikt designade experiment, inklusive en serie datorsimuleringar. I kappan integrerar Anders Sand en kvantitativ litteraturgenomgång med egna empiriska resultat och argumenterar framgångsrikt för behovet av nya metodansatser för en kritisk granskning av subliminala fenomen. Avhandlingen präglas av sann vetenskaplig nyfikenhet och ett medryckande personligt tilltal.

 

Priset för bästa avhandling

Det är Psykologiska institutionen som genom tre granskare utser vinnaren av detta pris, som utöver äran även består i ett pekuniärt pris om 10.000 SEK samt en nominering av avhandlingen till högskoleföreningens pris.

Granskarna av årets avhandlingar har varit Ann-Charlotte Smedler, Petri Laukka och Maarit Johnson.

Läs mer om avhandlingen i DiVA

Läs mer om Anders Sand