Christin Mellner
Christin Mellner

Inom detta projekt, WOW (Work hours, health, well-being and participation into working life), kommer Christin Mellner att leda ett interventionsprojekt, ”Stress recovery intervention among leaders in knowledge-intensive, expert work” under två års tid. Studien ingår i ett större delprojekt inriktat mot interventioner vilket leds av docent Göran Kecklund vid Stressforskningsinstitutet, SU.

Övergripande projektledare för hela WOW är professor Miko Härmä vid finska Arbetslivsinstitutet i Helsingfors.

Läs mer om Christin Mellner.