Professor Sven Å. Christianson arbetar idag halvtid vid Psykologiska institutionen. Större delen av hans tjänst innefattar undervisning inom området rättspsykologi där han ansvarar för tre kurser, varav två är fristående och går varannan termin.

I de granskningar som SVT och Dagens Nyheter gjort av Kevinfallet, då en fyraårig pojke dödades i Arvika 1998, har Sven Å. Christiansons roll ifrågasatts. Han har där agerat som expert åt polisen kring förhören av två pojkar.

Uppdrag vid sidan av universitetsanställningen

Håkan Fischer, professor och prefekt för Psykologiska institutionen, betonar att detta är uppdrag Sven Å. Christianson haft vid sidan av sin anställning vid Stockholms universitet.

– I min roll som prefekt kan jag enbart uttala mig om det han gjort i egenskap av anställd vid institutionen. I dagsläget har vi inte anledning att ifrågasätta hur han skött undervisning och andra sysslor inom ramen för sin anställning.

Enligt Håkan Fischer finns ändå anledning att bedöma att förtroendet för kurserna i rättspsykologi och därmed för institutionen kan skadas, utifrån granskningarna av Kevinfallet.

– Som prefekt har jag därför i samråd med rektor och dekan inlett en diskussion med Sven Å. Christianson om kurserna i rättspsykologi. Vi tror att det bästa för studenterna och institutionen vore att se över dessa kurser.

I institutionens löpande kvalitetsarbete är översyn av kursplaner och kurslitteratur centrala delar, fortsätter Håkan Fischer.

– För att säkra kvaliteten på våra utbildningar och kurser granskar vi dem regelbundet och gör ändringar om det behövs. I det arbetet känns det naturligt att nu titta extra noga på kurserna i rättspsykologi.

Vad innebär den kritik som kommit fram för förtroendet för psykologiämnet?

– Psykologi är ett väldigt stort forskningsområde där rättspsykologin endast utgör en liten del. Att tala om sänkt trovärdighet för psykologin är en farligt svepande formulering som inkluderar även den stora delen av psykologin som detta inte alls handlar om.

Vad gäller debatten kring rättspsykologi som forskningsområde säger Håkan Fischer att det inte är en institutions roll att debattera olika forskningsområden. Den debatten måste föras av enskilda forskare.

Kontinuerlig översyn

Översyn av kursplaner och kurslitteratur sker kontinuerligt på alla utbildningar och kurser vid institutionen. Beslut om kursplaner och kurslitteratur fattas av institutionsstyrelsen. Studenternas utvärderingar av kurser och lärare granskas av kursansvarig och studierektor.