Johanna Stengård, porträtt. Foto: Niklas Björling
Johanna Stengård

– Var fjärde person på den svenska arbetsmarknaden är inlåst eller riskerar att bli inlåst vilket har negativa effekter på hälsan, säger Johanna Stengård, Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Arbetsplatsinlåsning är en kombination av att vara på en oönskad arbetsplats och samtidigt uppleva att det finns små utsikter att få ett annat likvärdigt arbete.

– Det handlar främst om tjänstemän med jobb som inte kräver högre utbildning och arbetare i jobb som inte kräver fackutbildning, säger hon.

I sin doktorsavhandling har Johanna Stengård analyserat data från en arbetslivsstudie som följer ett representativt urval av den svenska arbetskraften. Den som upplever sig själv som överkvalificerad för sitt jobb har, enligt avhandlingen, större risk för att vara eller hamna i inlåsning. Kön, ålder, bostadsort och familjeförhållanden har mindre betydelse. I genomsnitt upplever 6 procent av arbetskraften sig som inlåst. Var femte är nöjd just nu, men vill inte vara kvar på sitt jobb i framtiden och tror sig samtidigt ha små utsikter att få ett nytt jobb. Var femte person riskerar alltså att bli inlåst.

Sedan tidigare finns studier som visar att arbetsgivare hellre kallar personer som har erfarenhet på ”rätt” nivå till intervju än någon som en period varit överkvalificerad. Andra studier har hittat ett samband mellan att ta ett jobb som man är överkvalificerad för och att flera år senare fortfarande vara överkvalificerad för sitt jobb.

– Min forskning är en av få närmare undersökningar av arbetsplatsinlåsning som dessutom tar med utvecklingen över tid, men det finns förstås mer kvar att undersöka, säger Johanna Stengård.

 

Hela avhandlingen finns att läsa i DiVA: Being stuck in the workplace: Who is locked-in and what are the implications for well-being and health?