Se annonsen för Universitetslektor i psykologi, särskilt kvalitativ forskningsmetodik.