Forskningsgruppen för tillämpad utvecklingsvetenskap (ADS) har medlemmar inom olika discipliner, instutitioner och universitet. ADS leds av docenterna Laura Ferrer-Wreder och Lilianne Eninger. Vi söker en forskare i samband med det nyligen finansierade forskningsprojektet om tidiga ungdomars sociala emotionella utveckling och psykiska hälsa. Syftet är att utvärdera effekterna av en internet-baserad intervention riktad mot ungdomars föräldrar.

Du kommer att arbeta med studieimplementering samt genomföra och analysera resultaten av avancerade statistiska analyser och vetenskaplig textskrivning.

Se hela annonsen för Forskare i utvecklingspsykologi.