Se annonsen för Adjungerad lärare i klinisk psykologi.