Huvudentrén till hus 8
Välkommen!
 

Besöksadress

Frescati Hagväg 8, 9A, 12 och 14

Postadress

Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Fakturaadress

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
(Ange 308 i fältet Er referens, tack.)

Registrator

registrator@psychology.su.se

Telefon

08-16 2000 (vxl)

Fax

08-16 1002

Se även information om hur du hittar till oss.