Studentexpedition

expeditionen@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning

Kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer

Kontaktuppgifter Studierektorer

Ämnesråd

Doktorandrådet i Athena
PÄR
SthlmUP

Infocenter, Studenthuset, Frescati

Studenthusets entréplan, Universitetsvägen 2 B.

Information om öppettider med mera