Håkan Fischer, prefekt
Håkan Fischer, prefekt

Prefekt

Håkan Fischer
hakan.fischer@psychology.su.se

Ställföreträdande prefekt

Torun Lindholm
torun.lindholm@psychology.su.se

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen består av 12 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter ur olika personalkategorier och studentgrupper och sammanträder ungefär en gång per månad under terminstid. Styrelsen beslutar i övergripande och större frågor av policykaraktär samt har det yttersta ekonomiska ansvaret vid institutionen.

Val till styrelsen skedde senast i december 2017 för mandatperioden, 2018-2020.

Institutionsstyrelsen har en egen sida på intranätet K@nelbullen, där du hittar aktuell sammansättning, mötesprotokoll med mera (begränsad åtkomst).

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till prefekten, som är sammankallande. I ledningsgruppen ingår följande personer:

Håkan Fischer, prefekt
Torun Lindholm, ställföreträdande prefekt
Katarina Kristensson, administrativ chef
Erik Berntson, studierektor grundnivå (PAO)
Lilianne Eninger, studierektor psykologprogrammet
Fredrik Jönsson, studierektor forskarutbildning, grund- och avancerad nivå
Gunnel Jacobsson, studierektor psykoterapeutprogrammet