Håkan Fischer, prefekt
Håkan Fischer, prefekt

Prefekt

Håkan Fischer
hakan.fischer@psychology.su.se

Ställföreträdande prefekt

Torun Lindholm
torun.lindholm@psychology.su.se

Biträdande prefekt

Fredrik Jönsson
fredrik.jonsson@psychology.su.se

 

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen består av 12 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter ur olika personalkategorier och studentgrupper och sammanträder ungefär en gång per månad under terminstid. Styrelsen beslutar i övergripande och större frågor av policykaraktär samt har det yttersta ekonomiska ansvaret vid institutionen.

Val till styrelsen skedde senast i december 2017 för mandatperioden, 2018-2020.

Institutionsstyrelsen har en egen sida på intranätet K@nelbullen, där du hittar aktuell sammansättning, mötesprotokoll med mera (begränsad åtkomst).

 

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till prefekten, som är sammankallande. I ledningsgruppen ingår följande personer:

Håkan Fischer, prefekt
Torun Lindholm, ställföreträdande prefekt
Fredrik Jönsson, biträdande prefekt, studierektor forskarutbildning och avancerad nivå
Göran Kecklund, föreståndare, SFI
Henrik Lennermark, administrativ chef
Erik Berntson, studierektor grundnivå
Lilianne Eninger, studierektor psykologprogrammet
Gunnel Jacobsson, studierektor psykoterapeutprogrammet