Mer information i K@nelbullen (internt).

Datorenheten

Formellt sett inte en kommitté, men handlägger dator- och it-frågor.
datorenheten@psychology.su.se

Doktorandrådet

Ämnesråd, med kommittéliknande uppgifter.
Diana Sanchez Cortes, diana.sanchez.cortes@psychology.su.se
Lillian Döllinger, lillian.dollinger@psychology.su.se

Forskarutbildningskollegiet

Fredrik Jönsson, fredrik.jonsson@psychology.su.se

Grundutbildningskollegiet

Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se

Fredrik Jönsson, fredrik.jonsson@psychology.su.se

Lotta (Lena) Reuterskiöld, lsm@psychology.su.se

Gunnel Jacobsson, gunnel.jacobsson@psychology.su.se

Ledningsgruppen

Formellt sett inte en kommitté utan rådgivande organ till prefekten, som är sammankallande. prefekt@psychology.su.se

Professorsgruppen

Håkan Fischer, hakan.fischer@psychology.su.se

RALV (Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor)

Åsa Grip, asa.grip@psychology.su.se

TA-gruppen (Teknisk-administrativ personal)

Katarina Kristensson, katarina.kristensson@psychology.su.se