Alumnkoordinator

Lennart Högman
tfn: 08-16 3830
lhn@psychology.su.se

Avdelningsföreståndare

Magnus Sverke - Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi
Håkan Fischer - Avdelningen för biologisk psykologi
Per Carlbring - Avdelningen för klinisk psykologi
Timo Mäntylä - Avdelningen för kognitiv psykologi
Maria Larsson - Avdelningen för perception och psykofysik
Torun Lindholm - Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

Central administration

Den centrala administrationen vid Psykologiska institutionen har hand om ekonomi-, personal- och lokaladministration med mera.

Prefekt

Håkan Fischer
tfn: 08-16 2357
hakan.fischer@psychology.su.se

Ställföreträdande prefekt

Torun Lindholm
tfn: 08-16 4072
torun.lindholm@psychology.su.se

Administrativ chef och ekonomiansvarig

Magdalena Skarp (tjl)

Katarina Kristensson (vik)
tfn: 08-16 3939
katarina.kristensson@psychology.su.se

Personalhandläggare

Åsa Grip (tjl)

Henrietta Roos (vik)
tfn: 08-16 3824
henrietta.roos@psychology.su.se

Marianne Sigmond (vik)
tfn: 08-16 3930
marianne.sigmond@psychology.su.se

Koordinator, Fastreg-handläggare

Julia Korkiakoski (tjl)

Carlos Murakami (vik)
tfn: 08-16 3931
carlos.murakami@psychology.su.se

Jenny Bourelius
tfn: 08-16 3907
jenny.bourelius@psychology.su.se

Datorenheten

datorenheten@psychology.su.se

Datorsystemansvariga

Henric Bergqvist
tfn: 08-16 3891
henrb@psychology.su.se

Tommy Olin
tfn: 08-16 3245
tommy.olin@psychology.su.se

Webbredaktör, listadmin

Henrik Dunér
tfn: 08-16 3878
hdr@psychology.su.se

Informatör

Maria Larsson
tfn: 08-16 3937
maria.larsson@psychology.su.se

Institutet för Tillämpad Beteendevetenskap (uppdragsverksamhet)

Föreståndare

Mats Najström
tfn: 08-16 4219
mnm@psychology.su.se

ITB har en egen hemsida på www.psychology.su.se/itb

Jämlikhetsombud

Nichel Gonzalez
tfn: 08-16 2879
nichel.gonzalez@psychology.su.se

Studiemiljöombud

Nichel Gonzalez
tfn: 08-16 2879
nichel.gonzalez@psychology.su.se

Psykologiska institutionens publikationssamling

Jonas Rådne
tfn: 08-16 4167
jonas.radne@psychology.su.se

Psykoterapimottagning

Verksamhetschef

Anna-Clara Hellstadius
tfn: 08-16 3990
anna-clara.hellstadius@psychology.su.se

Skolämnesansvarig

Lennart Högman
tfn: 08-16 3830
lhn@psychology.su.se

Skyddsombud

Margareta Simonsson-Sarnecki, TCO
msi@psychology.su.se

Du kan också vända dig till Stockholms universitets huvudskyddsombud.

Studentärenden

Klicka på Studentärenden för kontaktuppgifter till studentexpedition, studievägledning och studierektorer.

SUKAT-handläggare

Henrietta Roos (vik)
tfn: 08-16 3824
henrietta.roos@psychology.su.se

Vaktmästeri med brand- och säkerhetsuppgifter

Stefan Sanderhem
tfn: 08-16 3889
stefan.sanderhem@psychology.su.se