Alumnkoordinator

Vakant
Kontakta theres.arnosdotter@psychology.su.se

Avdelningsföreståndare

Magnus Sverke - Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi
Håkan Fischer - Avdelningen för biologisk psykologi
Per Carlbring - Avdelningen för klinisk psykologi
Timo Mäntylä - Avdelningen för kognitiv psykologi
Maria Larsson - Avdelningen för perception och psykofysik
Torun Lindholm - Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

Central administration

Den centrala administrationen vid Psykologiska institutionen har hand om ekonomi-, personal- och lokaladministration med mera.

Prefekt

Håkan Fischer
tfn: 08-16 2357
hakan.fischer@psychology.su.se

Ställföreträdande prefekt

Torun Lindholm
tfn: 08-16 4072
torun.lindholm@psychology.su.se

Biträdande prefekt

Fredrik Jönsson
tfn: 08-16 3876
fredrik.jonsson@psychology.su.se

Administrativ chef och ekonomiansvarig

Henrik Lennermark
tfn: 08-16 3863
henrik.lennermark@psychology.su.se

Funktionsadress ekonomi: ek@psychology.su.se

Personalhandläggare

Emma Aldenstam
tfn: 08-16 3930
emma.aldenstam@su.se

Funktionsadress: hr@psychology.su.se

Koordinator

Anastasiia Ovsiannikova
tfn: 08-16 3822

Funktionsadress: koordinator@psychology.su.se

Datorenheten

Datorsystemansvariga

Henric Bergqvist
tfn: 08-16 3891
henrb@psychology.su.se

Tommy Olin
tfn: 08-16 3245
tommy.olin@psychology.su.se

Funktionsadress: datorenheten@psychology.su.se

Webbredaktör, listadmin, Athena-admin

Henrik Dunér
tfn: 08-16 3878
hdr@psychology.su.se

Funktionsadress: webmaster@psychology.su.se

Kommunikationsansvarig

Christian Portin
tfn: 08-553 789 40
christian.portin@su.se

Funktionsadress: kommunikation@psychology.su.se

Institutet för Tillämpad Beteendevetenskap (uppdragsutbildning)

Föreståndare

Mats Najström
tfn: 08-16 4219
mnm@psychology.su.se

www.psychology.su.se/itb

Jämlikhetsombud

Hellen Vergoossen
tfn: 08-16 3823
hellen.vergoossen@psychology.su.se

Miljörepresentant

Herman Daniels
tfn: 08-16 3827
herman.daniels@psychology.su.se

Studiemiljöombud

Hellen Vergoossen
tfn: 08-16 3823
hellen.vergoossen@psychology.su.se

Psykoterapimottagning

Verksamhetschef

Aina Lindgren
aina.lindgren@psychology.su.se

Funktionsadress: infokbt@psychology.su.se

Registrator

Funktionsadress: registrator@psychology.su.se

Skolämnesansvarig

Vakant
Kontakta theres.arnosdotter@psychology.su.se

Skyddsombud

Cecilia Stenfors, cecilia.stenfors@psychology.su.se
Wessel van Leeuwen, SFI, wessel.vleeuwen@su.se
Du kan också vända dig till Stockholms universitets huvudskyddsombud.

Studentärenden

Klicka på Studentärenden för kontaktuppgifter till studentexpedition, studievägledning och studierektorer.

SUKAT-handläggare

Funktionsadress: hr@psychology.su.se

Säkerhetsansvarig

Henrik Lennermark
tfn: 08-16 3863
henrik.lennermark@psychology.su.se

Vaktmästeri

Stefan Sanderhem
tfn: 08-16 3889
stefan.sanderhem@psychology.su.se