Central administration (ekonomi, personal, information)

Katarina Kristensson (vik), administrativ chef, katarina.kristensson@psychology.su.se
Jonas Rådne, institutionssekreterare, diarieföring, arkivvård, jonas.radne@psychology.su.se
Mehnaz Kausar, ekonomihandläggare, mehnaz.kausar@psychology.su.se
Christina Wolf, projektekonom, christina.wolf@psychology.su.se
Åsa Grip, personalhandläggare, asa.grip@psychology.su.se
Henrietta Roos, personal- och ekonomihandläggare, henrietta.roos@psychology.su.se
Carlos Murakami (vik), koordinator, carlos.murakami@psychology.su.se
Jenny Bourelius, koordinator, jenny.bourelius@psychology.su.se

Forskarutbildningen samt utbildningar på avancerad nivå

Fredrik Jönsson, studierektor, fredrik.jonsson@psychology.su.se
Monika Karlsson, expedition, expeditionen@psychology.su.se
Anders Johnsson och Sanna Wallin, studievägledare, studievagledning@psychology.su.se

Psykoterapeutprogrammet

Gunnel Jacobsson, studierektor, gunnel.jacobsson@psychology.su.se
Erika Södersten, expedition, expeditionen@psychology.su.se
Anders Johnsson och Sanna Wallin, studievägledare, studievagledning@psychology.su.se

Psykologprogrammet

Lotta (Lena) Reuterskiöld, studierektor, lsm@psychology.su.se
Erika Södersten, expedition, expeditionen@psychology.su.se
Anders Johnsson och Sanna Wallin, studievägledare, studievagledning@psychology.su.se

Övrig utbildning på grundnivå

Stephan Baraldi, studierektor, sbi@psychology.su.se
Erik Berntson, studierektor PAO, erik.berntson@psychology.su.se
Kerstin Halldin och Lena Holmlund, expedition, expeditionen@psychology.su.se
Anders Johnsson och Sanna Wallin, studievägledare, studievagledning@psychology.su.se