Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska skyddsombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

Skyddsombudet ska också delta vid upprättande av handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet har rätt att under sin arbetstid arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombud

Vakant

Du kan också vända dig till Stockholms universitets huvudskyddsombud.