Kommitténs sammansättning

Ordförande

Tillfälligt vakant.

Övriga ledamöter

Stephan Baraldi, docent, universitetslektor
Gunilla Berglund, docent, universitetslektor
Claudia Bernhard Oettel, docent, universitetslektor
Kristina Karlsson, doktorand
Camilla Nelson, personalhandläggare
Mats Nilsson, professor
Vakant, representant psykologprogrammet

Mötesprotokoll

Se kommitténs hemsida på intranätet. (Begränsad åtkomst.)