Gruppbild från Hagagatan på 1970-talet
Gruppbild från Hagagatan på 1970-talet.
 

Under institutionens snart 70-åriga historia har verksamheten genomgått en dynamisk utveckling. Från en blygsam start har psykologutbildningen utvecklats till en femårig legitimationsgrundande yrkesutbildning, som på senare år kompletterats med en psykoterapeututbildning.

Utbudet av övriga kurser har utvecklats på liknande sätt och våra studenter återfinns nästan överallt i samhället: i skola, arbetsliv, idrott, hälsovård, handikappomsorg, rättsväsende, trafiksäkerhetsarbete, osv.

 
Blommor, träd och himmel. ©Datorenheten
Institutionen ligger på östra sluttningen ner mot Brunnsviken i världens första nationalstadspark.
 

Forskningen har också växt avsevärt, både på bredden och på djupet. För närvarande har vi sex avdelningar som bedriver forskning, både grundläggande och tillämpad, på vitt skilda områden inom psykologin.

1982 flyttade institutionen från lokaler i innerstaden till Frescati Hage. Den omgivning vi befinner oss i, på den östra sluttningen ner mot Brunnsviken i världens första nationalstadspark, är en ovärderlig tillgång för studenterna och för alla som har sin arbetsplats här.

2020 integrerades Stressforskningsinstitutet med Psykologiska institutionen.

2021 flyttar institutionen till helt nybyggda lokaler i Albano, efter 39 år i Frescati Hage.