Olof Eneroth var pomolog, äppelkännare. Enligt hans testamente som han upprättade 1876 skulle hans kvarlåtenskap överlämnas åt Stockholms fria högskola till "bildandet av en professur i läran om sambandet mellan naturlagarna och människans sedliga och fysiska natur med särskild hänsyn till det uppväxande släktets fostran till andlig och kroppslig hälsa". 1882 dog han, men först 1937 hade testamentet tolkats klart och medlen växt till sig så att en professur kunde inrättas.

Läs mer om Olof Eneroths liv, hans testamente och tillkomsten av professuren i Peter Larssons B-uppsats i idéhistoria från 1992: Den Enerothska professuren - eller konsten att tolka ett testamente (62 Kb) .

Timo Mäntylä
Timo Mäntylä

 

Samtliga innehavare

David Katz, 1937-1951

Gösta Ekman, 1952-1967

David Magnusson, 1969-1993

Lars-Göran Nilsson, 1994-2016

Timo Mäntylä, 2016-

 

 
Fyra Enerothska professorer, Katz, Ekman, Magnusson och Nilsson.
David Katz, Gösta Ekman, David Magnusson och Lars-Göran Nilsson.