Som tema för 2013 års FALF-konferens har vi valt: Arbetslivets föränderlighet: Individ, organisations- och metodperspektiv

Med detta tema vill vi aktualisera spänningen mellan individens villkor och välbefinnande och organisatoriska villkor och spegla de utvecklingstendenser som kännetecknar dagens arbetsliv.

Inbjudna plenarföreläsare

Konferensen har nationellt och internationellt erkända talare som var och en kommer att beröra olika aspekter av konferensens tema:

  • Sabine Geurts, Radboud University Nijmegen,
  • Sarosh Kuruvilla, Cornell University,
  • Anna Wahl, Kungliga Tekniska högskolan
  • Hugo Westerlund, Stockholms universitet

Välkommen att skicka in bidrag!

Vi välkomnar presentationer av all form av arbetslivsforskning, på svenska eller engelska. Du är välkommen att skicka in bidrag för muntlig presentation och posterpresentation. Det går också bra att föreslå andra presentationsformer, såsom ett förberett symposium, en workshop eller en paneldebatt.

Viktiga datum

  • 15 mars: Sista datum för att skicka in bidrag
  • Början av april: Besked om bidrag accepterats
  • 30 april: Sista datum för tidig regist­rering. Tidig registrering och betalning är ett villkor för presenterande deltagare
  • 26 maj: Sista datum för registrering och betalning av konferens­avgift
  • 17-19 juni: Konferens

Vi bifogar en affisch om konferensen. Skriv gärna ut och sätt upp på lämplig plats. Vi är också tacksamma om du vill sprida information om konferensen bland kollegor och i dina nätverk.

Läs mer på www.falf.se/konferens-2013

Konferensen är mångvetenskaplig och vänder sig till forskare och praktiker som utifrån olika utgångspunkter vill bidra till en diskussion kring de utmaningar som finns i dagens arbetsliv. Vi ser fram emot en spännande konferens med bidrag från en mängd olika discipliner.

Läsa ännu mer? Johnny Hellgren i organisationskommittén intervjuas om FALF-konferensen i tidningen Sunt liv, Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting.

Väl mött i Stockholm!

Organisationskommittén

Gunnar Aronsson, Erik Berntson, Helena Falkenberg, Ulla Gautam, Johnny Hellgren, Lars Häsänen, Göran Kecklund, Petra Lindfors, Magnus Sverke