Den 29 augusti är du välkommen till Aula Magna för att delta i årets upptakt med tema Akademiska kärnvärden: Autonomi och akademisk frihet – i Sverige och i världen.

Program

13:30 – 13:40 Välkommen till Upptakten.

13:40 – 14:10 Rektor och universitetsdirektör om aktuella frågor.

14:10 – 15:00 Panelsamtal kring Akademiska kärnvärden: Autonomi och akademisk frihet – i Sverige och i världen.

15:00–16:00  Mingel i Galleriet.

Anmäl dig här senast den 21 augusti.

Välkommen till årets upptakt för medarbetare!
 

Om upptakten

Upptakten vänder sig till alla medarbetare vid Stockholms universitet och anordnas i Aula Magna i början av höstterminen. Vid upptakten talar universitetsledningen om aktuella frågor vid Stockholm universitet och högskolesektorn. Evenemanget avslutas med ett mingel.