Under de senaste åren har användningen av digitala medier i det kliniskt-terapeutiska fältet ökat väsentligt. Handledning och psykoterapier genomförs via telefon, Skype eller Zoom och Internetbaserade psykoterapier blir allt vanligare som ett alternativ till den klassiska behandlingsversionen när terapeut och patient möts ”in real life”. App-baserade terapier som levereras via smartphone eller terapiformer som använder virtuell verklighet ska också nämnas här. Allt tyder på att det klassiska terapeutiska arbetsfältet förändras dramatiskt och snabbt.

Det är oerhört viktigt att följa och diskutera denna utveckling. Effekterna av digitaliseringen av psykoterapeutyrket måste diskuteras, liksom frågan om vi kan använda samma teoretiska ramar och ett begreppsinventarium som utvecklades för det klassiska psykoterapeutiska arbetet nu i ett annat, digitalt, sammanhang?

Därför anordnar Psykoterapicentrum en konferens med forskare och kliniker som utvecklar och använder Internetbaserade behandlingsformer för att skaffa utrymme för en bredare och djupare diskussion med klinisk verksamma psykoterapeuter.

Samtidigt skakar Corona-pandemin om samhället men även vårt psykoterapeutiska arbete sedan flera månader. Det finns stort behov bland kliniker att utbyta erfarenheter och dela kunskap om den förändrade arbetssituationen. Vi har därför ändrat upplägget av konferensen och har skaffat större utrymme för denna dialog.

Psykoterapicentrum anser att vi måste möta framtidens utmaningar!

Föreläsare är Alessandra Lemma från London samt våra egna forskare inom ERiCA-projektet: Björn Philips, Jakob Mechler och Karin Lindqvist.

Program och anmälan hittar du på Psykoterapicentrums hemsida.

Deltagande sker mot en avgift, som ökar efter 1 april. Studentpris är endast 100:- vid tidig anmälan. Sista anmälningsdag är den 14 april.