Idag konfronteras vi med olika former av komplexa psykiska störningar. Verksam psykoterapi kräver insatser som är anpassade till behoven hos individuella patienter och olika patientgrupper.

Vid årets höstkonferens presenteras hur framstående forskning kan bidra till att leverera kompetent hjälp till lidande människor.

Lokal: Aula Magna, Stockholms universitet. 

Tid: Fredag 9 november 2018, 9:00–17:00 + mingel.

Avgift: Medlemmar 1 500:- Icke-medlemmar 1 700:- Heltidsstuderande 200:-. Inkl kaffe och lunch.

Anmälan och hela programmet hittar du på www.psykoterapicentrum.se

Läs mer i  Psykoterapicentrums höstkonferens 2018 (864 Kb)

Läs mer om Stephan Hau

Läs mer om Camilla von Below