Kursen är avsedd för psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter med utbildning inom olika psykoterapeutiska behandlingstraditioner. Kursledare är professor Inge Seiffge-Krenke, International Psychoanalytic University i Berlin, som har varit ledande inom utvecklingen av OPD-CA-2. Hon har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar om OPD-CA-2 och har varit professor i utvecklingspsykologi vid universitetet i Mainz.

Kursen ges till större delen på engelska.

Max 20 deltagare. Institutionens psykoterapeutstudenter deltar i introduktionsdelen av workshopen.

Tid och plats: Första kurstillfället är 8-9 oktober 2018, kl. 09:00-16:00 båda dagarna. Kurstillfälle 2 är 18-19 januari 2019 och kurstillfälle 3 är 8-9 mars 2019. Kursen hålls på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Adressen är Frescati Hagväg 8.

Kursavgift: 8.000 kronor inklusive moms för samtliga 3 kurstillfällen. I kostnaden ingår kaffe för- och eftermiddag. För medlemmar i Psykoterapicentrum är avgiften 7.000 kronor inklusive moms.

Litteratur: Författare: OPD-CA-2 Task Force, titel: Operationalized Psychodynamic Diagnosis in Childhood and Adolescence. Theoretical Basis and User manual.

Kontaktperson vid Psykologiska institutionen är Stepahn Hau, stephan.hau@psychology.su.se

Anmälan är bindande och görs till Thomas Rosén, Mindmeasure AB, på mail rosen.thomas@telia.com.

Kursbeskrivning OPD-CA-2 2018-2019 (256 Kb)