Michael Skragge, T9
Michael Skragge, T10

Pedagogisk idétävling vid Stockholms universitet som arrangerats av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) tillsammans med Stockholms universitets studentkår är nu avgjord. Efter avslutad bedömning av 40 inkomna idérika förslag från studenter om utveckling av undervisning, har juryn enhälligt utsett följande fyra vinnande förslag:

  • Stöd för reflexivt lärande i samband med handledning av uppsatser, Michael Skragge, termin 10 på Psykologprogrammet vid Psykologiska institutionen.
  • Masterstudenter som mentorer för nybörjare, Nils Rosander, Johannes Fahlström, Rebecka O’Nils vid Institutionen för kultur och estetik.
  • Studentmedverkan inom utveckling av interaktiva föreläsningar, Christina Lindh vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
  • Studenters upplevelser av studier i Arabiska, Julia Krueger och Ali Al-Basri vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.

De vinnande idéerna resulterar nu i s.k. "student partnership"-projekt vid de aktuella institutionerna. "Student partnership"-projekt är pedagogiska utvecklingsprojekt som drivs i samverkan mellan studenter och institutionen. Utvecklingsprojekten ska bidra till att skapa en utvecklingsinriktad kultur där studenter har en drivande roll och där fokus ligger på att bidra till utveckling av utbildning istället för att konsumera utbildning.

Ewa Mörtberg, Michael Skragge och Petra Lindfors, från prisutdelningen
Ewa Mörtberg, Michael Skragge och Petra Lindfors, från prisutdelningen