Professor Agneta Herlitz
Professor Agneta Herlitz

Även om män och kvinnor inte skiljer sig åt i intelligens, kan det finnas könsskillnader i det som utgör grunden för intelligens, nämligen kognitiva funktioner. Detta föredrag fokuserar på de kognitiva funktioner där könsskillnader finns, men också på huruvida dessa, ganska små, skillnader har någon betydelse.

Läs mer om Herlitz forskargrupp

 

Tid och plats: Måndag den 2 november 2020, kl. 18.15. På grund av skärpta restriktioner så måste föreläsningen tyvärr ställas in.

 

Nästa föreläsning

Osäkert, men preliminärt föreläser docent Rikard Wicksell den 7 december om "När livet går men smärtan består - utveckling av metoder för att hantera långvarig smärta".