Anna Finnes, KI
Anna Finnes, Karolinska Institutet

Seminariet äger INTE rum onsdag den 1 april 2020, kl. 14-15 i konferensrum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3, utan är flyttat till den 18 november 2020!

 

Abstract

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och sjukskrivningsperioderna är dessutom längre i jämförelse med andra diagnosgrupper vilket innebär stora kostnader för både individ och samhälle. Effektiv behandling för psykisk ohälsa finns tillgänglig men sedvanlig och evidensbaserad psykologisk behandling är i normalfallet utformad för att behandla symtombilden och inte för att t ex förbättra funktionsnivån på arbetsplatsen.

Jag kommer att prata om hur vi i olika studier har försökt adressera denna fråga och var vi befinner oss just nu i termer av evidens och metodutveckling.

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev

Vi har ett månatligt nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien för den kommande månaden ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev.