Tid: Fredag 20 april kl 10-12
Plats: Seminarierum 357, Frescati Hagväg 14.

Preliminär avhandlingstitel: Vård mot vinst: Betydelsen av arbetsklimat, empowerment och inflytande i olika driftsformer.

Doktorand: Niklas Hansen

Handledare: Magnus Sverke och Stephan Baraldi

Senioropponent: Eva Bejerot

Junioropponent: Håkan Andersson

Utöver den akademiska begivenheten utlovas en del "releasedetaljer" i samband med premiären, som du inte bör missa!

Varmt välkommen,
Pehr Granqvist, studierektor