Lena Låstad
Lena Låstad

Halvtidsseminariet äger rum tisdag den 14 januari 2014, kl 13-15 i konferensrummet 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Handledare är docent Erik Berntson, professor Magnus Sverke och docent Katharina Näswall.

Opponenter är: docent Claudia Bernhard-Oettel och doktorand Malin Mattson.

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi arrangerar.

Halvtidsseminarier

Psykologiska institutionen införde 2012 så kallade halvtidsseminarier på forskarutbildningen. De utgör en del av Allmänna seminarieserien och utannonseras som extra seminarium i denna serie.

Läs mer om halvtidsseminarier.