Halvtidsseminariet äger rum torsdag den 27 november 2014, kl 10-12 i rum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Handledare är professor Magnus Sverke och professor Petra Lindfors.

Opponenter är Ulrica von Thiele Schwatz och Maria Öhrstedt.

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi arrangerar.

Halvtidsseminarier

Psykologiska institutionen införde 2012 så kallade halvtidsseminarier på forskarutbildningen. De utgör en del av Allmänna seminarieserien och utannonseras som extra seminarium i denna serie.

Läs mer om halvtidsseminarier.