Sofia Malmrud
Sofia Malmrud

Halvtidsseminariet äger rum torsdag den 29 augusti 2019, kl. 10-12 i konferensrum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Granskare:
Docent Erik Berntson (senior) och doktorand Alicia Ohlsson (junior).

Handledare:
Professor Magnus Sverke, docent Johnny Hellgren och fil.dr Helena Falkenberg (Psykologiska institutionen, Stockholms universitet).

 

Abstract

Organisationer behöver attrahera och behålla kunniga medarbetare som är motiverade och presterar. Ett sätt för organisationer att uppnå detta är att jobba med belöningssystem, så som individuell prestationsbaserad lönesättning. Förutsättningar för att dessa lönesystem ska kunna generera positiva utfall anges vara att medarbetare ser en tydlig koppling mellan sin lön och sin prestation och att lönesättningen upplevs som rättvis. I lönesättningen är det i huvudsak chefens agerande som formar medarbetarnas rättviseupplevelser av löneprocessen eftersom det är cheferna som ansvarar för de olika delar som individuella lönesystem består av. Tidigare forskning har framförallt fokuserat på mottagaren av ett (o)rättvist agerande i lönesättningen och betydligt mindre uppmärksamhet har riktats mot de som agerar, det vill säga cheferna. För att få en mer nyanserad bild av upplevelser av lönesättningen, exv. lönerättvisan, behöver hänsyn tas till både chefers och medarbetares upplevelser så som i vilken utsträckning de når en överenskommelse – en samsyn – i hur väl medarbetaren presterat och vilken grundlöneökning prestationen ska generera.

På det kommande halvtidsseminariet kommer jag presentera mitt pågående avhandlingsarbete som utifrån tre individuella studier syftar till att öka kunskapen om chefers och medarbetares upplevelser av individuell lönesättning, och vilka effekter upplevelserna har för medarbetares attityder och beteenden. Mer specifikt handlar det om att studera lönesättande chefers roll, betydelse och arbete i lönesättningen; chefers och medarbetares upplevelser av lönerättvisa; samt i vilken utsträckning som upplevelsen av lönerättvisa har betydelse för medarbetares motivation och prestation. Både kvalitativa och kvantitativa analyser av data från företag inom svensk privat sektor kommer att redovisas. 

 

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Få påminnelser om våra seminarier genom vårt Nyhetsbrev

Vi har startat ett månatligt nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien för den kommande månaden ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen.

Du som var medlem på e-postlistan för Allmänna seminarieserien har automatiskt flyttats över som prenumerant av Nyhetsbrevet. Vi hoppas att du tycker detta är en bra lösning, annars finns det en länk längst ner i Nyhetsbrevet, om du skulle vilja avsluta prenumerationen. Nyhetsbrevet skickas ut från den nya adressen kommunikation@psychology.su.se

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev.