Time: Tuesday, March 27, 14.00-15.00.

Place: Conference room, Gösta Ekman Lab, Frescati Hagväg 9A.

Open source-statistikprogrammet jamovi är en slags mellanväg mellan JASP och R. Fokus kommer att ligga på analyser som i dagsläget inte stöds av JASP - mediation och mixed effects modeling - för den som vill lämna SPSS men inte gå över till R.

Philip Lindner är forskare vid Avdelningen för klinisk psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

No notification of participation needed.

Contact

For more information on GETZ, please contact professor Stefan Wiens, stefan.wiens@psychology.su.se, or professor Mats E. Nilsson, mats.nilsson@psychology.su.se