Torun Lindholm
Professor Torun Lindholm

Vårt utseende påverkar både oss själva och hur andra beter sig mot oss. Frågan är vad det är som gör att man tycker att någon är vacker? Har människor i olika kulturer olika uppfattningar om vad som är attraktivt? Eller finns det drag som uppfattas som vackra oavsett tid och plats? Föredraget går igenom vad forskningen säger om frågorna.

Läs mer om Torun Lindholm.

 

 

Tid och plats: Måndag den 6 maj, kl. 18.00. Entréplan "Hjärtat" i ABF-huset, Sveavägen 41.

Fri entré!

Välkommen!