Foto: Petra Lindfors
Foto: Petra Lindfors

I Sverige kombinerar många kvinnor och män yrkesarbete med familjeliv. Ibland kan det vara både utmanande och stressigt att få tiden att räcka till och balansera mellan olika delar av livet. Det finns variationer i hur mycket tid kvinnor och män ägnar åt yrkesarbete, hushålls­arbete, barn och omsorg om andra anhöriga. Frågan är om sådana variationer är kopplade till stress, hälsa och välbefinnande bland kvinnor och män? Går det att nå en hälsosam balans och i sådana fall hur? Det är frågor som kommer att diskuteras utifrån aktuell forskning från Stockholms universitet.

Läs mer om Petra Lindfors.

Sök mer information i ABFs kalendarium.

Tid och plats: Måndag den 2 oktober, kl. 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41.

Fri entré!

Välkommen!