Kristina Karlsson
Kristina Karlsson

Självbiografiska minnen är våra personliga minnen från tidigare upplevda händelser. Forskning har visat att det finns skillnader på hur dessa minnen ger sig uttryck, bland annat beroende på ålder, kultur, kön, vardagliga eller dramatiska o.s.v. I föredraget berättas det om dessa skillnader och vad skillnaderna kan bero på.   

Läs mer om Kristina Karlsson.

Sök mer information i ABFs kalendarium.

Tid och plats: Måndag den 8 maj, kl. 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41.

Fri entré!

Välkommen!