Christin Mellner, porträtt. Foto: Stefan Söderström
Christin Mellner. Foto: Stefan Söderström

Det moderna arbetslivet präglas av hög komplexitet och snabb utveckling av gränsöverskridande teknologi. Ledare är i förgrunden av dessa förändringar och har därmed i uppdrag att leda både medarbetare och verksamhet i komplexa högstressmiljöer. Föredraget presenterar ny svensk forskning med fokus på vad ledare själva behöver för att hålla i sitt uppdrag, dvs. för att kunna, orka och vilja ha en ledarroll, där vikten av både organisatoriska stödstrukturer och individuella förhållningssätt betonas. Mindfulness, eller medveten närvaro, är ett verktyg som kan stärka dessa förhållningssätt och förmågor, och därmed ledares hållbarhet.

Läs mer om Christin Mellner.

Tid och plats: Måndag den 7 maj, kl. 18.00. Entréplan "Hjärtat" i ABF-huset, Sveavägen 41.

Fri entré!

Välkommen!