Ata Ghaderi
Ata Ghaderi

Ätstörningar är komplexa psykiatriska störningar som oftast debuterar under tonåren och unga vuxenåren. De har stark negativ påverkan på individens fungerande, livskvalitet och hälsa. Även om de flesta tänker på anorexia nervosa, så är majoriteten av patienterna normalviktiga. Bulimia nervosa och hetsätningsstörning är de andra större diagnoserna inom ätstörningsklassen och kännetecknas av återkommande hetsätningar och vid bulimia nervosa även så kallade kompensatoriska beteenden.

Presentationen beskriver dessa tillstånd i korthet och fokuserar därefter på aktuella strategier för att förebygga dessa tillstånd: Vad har gjorts, vilka resultat finns och vad är den i dagsläget mest effektiva förebyggande strategin?

Läs mer om Ghaderis forskargrupp

 

Tid och plats: Måndag den 2 mars, kl. 18.15. "Hjärtat" i ABF-huset, entréplan, Sveavägen 41.

Fri entré!

Välkommen!