Sebastian Cancino Foto: Niklas Björliing
Sebastian Cancino

Strävan att vara konsekvent och ha en enhetlig bild av världen har länge ansetts vara en grundläggande aspekt av vår mänskliga natur. Dock uppstår situationer med jämna mellanrum då vi upptäcker att vi inte lever som vi lär eller att vår personliga världsbild inte stämmer överens med verkligheten. Detta är vad som kallas för kognitiv konflikt eller kognitiv dissonans. Hur vi mentalt löser dessa konflikter och vilka följder hanteringen av konflikterna har är några punkter som föredraget kommer belysa.

Läs mer om Sebastian Cancino Montecinos.

Tid och plats: Måndag den 4 februari, kl. 18.00. Entréplan "Hjärtat" i ABF-huset, Sveavägen 41.

Fri entré!

Välkommen!