Marie Gustafsson Sendén. Foto: Anna Danielsson
Marie Gustafsson Sendén. Foto: Anna Danielsson

Vad är biologiskt kön? Vilken betydelse har kromosomer och hormoner för könsutveckling? Varför är kön en så viktig kategori för oss i våra kontakter med andra? Stämmer könsstereotyperna? Hur syns fördomar om kön och könsidentiteter i vårt språk? När hen infördes i Svenska Akademins ordlista år 2014 blev Sverige först i världen med tre pronomen för människors könsidentitet. Föreläsningen tar utgångspunkt i aktuell forskning om både kön och språk och tar upp frågan om språket i sig kan påverka jämställdheten.

Läs mer om Marie Gustafsson Sendén.

Sök mer information i ABFs kalendarium.

Tid och plats: Måndag den 4 december, kl. 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41.

Fri entré!

Välkommen!