Docent Maria Lindau. Foto: Henrik Dunér
Docent Maria Lindau

Demens är en samlingsbeteckning på en grupp sjukdomar som angriper hjärnans nervceller. Gemensamt för demenssjukdomarna är att de påverkar tänkandet och ofta också minnet hos den drabbade. Alzheimers sjukdom är den vanligaste av dessa sjukdomar, men det finns många fler typer demens. Föredraget kommer att handla om hur våra vanligaste demenssjukdomar yttrar sig, hur de undersöks, hur vanliga de är, riskfaktorer, vad vetenskapen står i dag vad gäller sjukdomsorsaker och om det finns något som kan göras för att förebygga eller behandla demens.

Läs mer om Maria Lindau.

Tid och plats: Måndag den 5 november, kl. 18.00. Entréplan "Hjärtat" i ABF-huset, Sveavägen 41.

Fri entré!

Välkommen!