Pehr Granqvist
Pehr Granqvist

I föredraget presenteras den första vetenskapliga studien om anknytning hos barn till mödrar med lindrig utvecklingsstörning. Studien visar att en betydande andel av barn till mödrar med utvecklingsstörning har trygg anknytning och att endast en liten minoritet har desorganiserad anknytning. Mödrar med utvecklingsstörning som hade utsatts för kraftig vanvård under sin egen uppväxt hade dock ofta bristande lyhördhet i samspel med sina barn och hade barn som ofta bedömdes otrygga/desorganiserade. Mödrarnas intelligens var däremot inte relaterad till lyhördhet eller barnens anknytning. Mödrarnas erfarenheter av vanvård lyfts fram som den viktiga riskfaktorn i sammanhanget.

Studien kan ha viktiga praktiska konsekvenser för att förebygga vanvård och för behandlingsinsatser riktade till föräldrar med utvecklingsstörning.

Läs mer om Pehr Granqvist.

Sök mer information i ABFs kalendarium.

Tid och plats: Måndag den 12 juni, kl. 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41.

Fri entré!

Välkommen!