Henrik Sørlie
Henrik Sørlie

Seminariet äger rum måndag den 12 oktober 2020, kl. 13.00-14.30 i e-mötestjänsten Zoom.

This seminar will take place in Zoom on Monday 12 October 2020 at 13.00-14.30.

Poster för dagens extraseminarium den 12 oktober med Henrik Sørlie (353 Kb)


Anmälan/Registration

Anmäl dig till seminariet senast den 9 oktober kl. 12.00 på www.fhs.se
Vid frågor, kontakta Stefan Annell, stefan.annell@fhs.se.

Please register before 9 October at 12.00 at www.fhs.se
Questions, please e-mail stefan.annell@fhs.se

 

Abstract

This seminar focuses on Person-Organization Fit (P-O Fit), which is the value congruence between people and the organizations in which they work, and the possibilities for use of P-O Fit for personnel selection. Intelligence and personality are commonly used for personnel selection since they consistently predict job performance. P-O Fit also relate positively to job performance, but research on practical use for selection purposes is scarce.

Two recent studies that address this gap will be presented. In the first study (published), the utility of indirectly measured P-O Fit was examined in a military selection context. P-O Fit yielded incremental predictive validity, beyond that of Intelligence and Big Five, on Work Engagement and Task Performance. In the second study (in preparation), multilevel modelling was applied to daily measures from naval cadets.

In view of the Job-Demands Resources framework, findings suggest P-O Fit as a key resource that facilitates activation of the situational job resource Autonomy, thus enhancing performance. Further practical, methodological and theoretical issues will be discussed at the seminar.


Avdelningen för ledarskap vid Försvarshögskolan, samt Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges, under hösten 2020 troligen i eller med stöd av Zoom. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev

Vi har ett månatligt nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien för den kommande månaden ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev.