Elmeri Syrjänen Foto: Niklas Björling
Elmeri Syrjänen

Seminariet äger rum måndag den 16 december 2019, kl. 10-11 i Konferensrummet, GEL, Frescati Hagväg 9A.

Seminariet är en repris från den 4 december.

 

Abstract

Perceiving emotion in others’ facial expressions is generally often studied using only visual displays of emotion. But, we also use our other senses when we infer other people’s emotional state. Olfaction is a sense often overlooked in this type of research. In this talk, I will argue that odors shape our emotional perceptions. I will present results from four studies that I have conducted during my doctoral research. Using a multi-method approach with questionnaires, behavioral measures, and cortical activity, I will try to elucidate how and in which cases olfaction affects emotional perception of faces.

Avdelningen för perception och psykofysik ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev

Vi har ett månatligt nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien för den kommande månaden ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev.